• Under TF møtet 7. november ble Reidar Varsi valgt inn som ny leder i TF. Reidar skal sitte som leder i to år, og har fått med seg John Nystad som nestleder. Sammensetningen av TF Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) består av […]

  TF har valgt ny leder

  Under TF møtet 7. november ble Reidar Varsi valgt inn som ny leder i TF. Reidar skal sitte som leder i to år, og har fått med seg John Nystad som nestleder. Sammensetningen av TF Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) består av […]

  Continue Reading...

 • I kveld, onsdag 13.9 kl 18 er det klart for første åpne laksemøte med foredrag på Tana bru, og et møte med samme innhold avholdes 14.9. i Karasjok. Møtene avholdes i regi av Tana kommune, og i samarbeid med Tanavassdragets […]

  Åpent laksemøte 13. og 14. sept.: “40 år med skjellprøvetaking. Hva har det lært oss?”

  I kveld, onsdag 13.9 kl 18 er det klart for første åpne laksemøte med foredrag på Tana bru, og et møte med samme innhold avholdes 14.9. i Karasjok. Møtene avholdes i regi av Tana kommune, og i samarbeid med Tanavassdragets […]

  Continue Reading...

 • Fiskesesongen i Tanavassdraget er over og det er på tide for etternølerne å rapportere fangsten fra i sommer. All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks/russerlaks og oppdrettsfisk skal rapporteres. Det er også åpnet for rapportering av ferskvannsstasjonære arter. Få oversikt […]

  Fangstrapportering

  Fiskesesongen i Tanavassdraget er over og det er på tide for etternølerne å rapportere fangsten fra i sommer. All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks/russerlaks og oppdrettsfisk skal rapporteres. Det er også åpnet for rapportering av ferskvannsstasjonære arter. Få oversikt […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt et åpent brev til Klima- og Miljødepartementet om avklaring av TF sin videre rolle i forvaltningen av Tanavassdraget etter inngåelsen av Tanaavtalen (overenskomst om fiske i Tanavassdraget mellom Norge og Finland). Les brevet her. Klima […]

  TFs rolle i forvaltningen av Tanavassdraget

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt et åpent brev til Klima- og Miljødepartementet om avklaring av TF sin videre rolle i forvaltningen av Tanavassdraget etter inngåelsen av Tanaavtalen (overenskomst om fiske i Tanavassdraget mellom Norge og Finland). Les brevet her. Klima […]

  Continue Reading...

 • Vi nærmer oss de siste dagene av juli og laksefiskesesongen for de tilreisende fiskerne går inn i siste fase. I sideelvene er moroa over allerede ved utløpet av måneden, mens sesongen avsluttes 10. august i selve Tanaelva. Her tar vi […]

  Fiskesesongen 2017

  Vi nærmer oss de siste dagene av juli og laksefiskesesongen for de tilreisende fiskerne går inn i siste fase. I sideelvene er moroa over allerede ved utløpet av måneden, mens sesongen avsluttes 10. august i selve Tanaelva. Her tar vi […]

  Continue Reading...