Publikasjoner

Det finnes mengder av forskningsrapporter og vitenskaplige artikler om Tanavassdraget; og først og fremst om laksen i Tanavassdraget.

Under har vi gjort tilgjengelig pdf-utgave av noen av rapportene.

Den atlantiske laksen i Tanavassdraget (Fylkesmannens rapportserie)

Rapport 1: Miljøforholdene i det subarktiske Tanavassdraget og virkningene av dem på laksefisket og laksen

Rapport2: Svigninger i fangsmetoder i kilo og antall etter fangstmetode, samt faktorer som påvirker fangsten

Rapport 3: Variasjoner i sammensetning av laksefangst innen fiskesesong og mellom år samt tidspunkt for når fangstene blir tatt på ulike redskaper

Rapport 4: Vinterstøinger; utvandring til sjøen, bestandstruktur sammenlignet med førstegangsgytende og flergangsgytende laks

Rapport 5: Flergangsgytere; mengde, oppvandringstid og bestandssammensetning

Sjøørreten i Tanavassdraget – fangst og økologi (rapport 1-2016)

 Finn flere relevante rapporter fra Tanavassdraget på Fylkesmannens hjemmeside.

NINA-rapporter for Tanavassdraget

Temahefte 55: Laksebestandene i Tanavassdraget

Rapport 1087: Revised first-generation spawning target for the Tana/Teno river system

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

Rapport fra arbeidsutvalg. (Anon 2011)

Den norsk- finske overvåkningsgruppen for Tanavassdraget

Tana status report 1-2018 (final NOR translation)Tana statusrapport 2018 – samisk versjon2018 Statusrapport (engelsk versjon)

2016 Tana status report (finished)

2015 Tana status report (final)

Status of the river Tana salmon populations. Report 1-2012 of the working goup on salmon monitoring and research in the Tana river system

Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system (Johansen m. fl. 2008)

Registrering av garnredskaper i Tanavassdraget

Registrering av stengsel og stågarn i Tanavassdraget i 2010 og 1984 (Johnsen 2011)

 

Rapporter fra forskning og overvåkning i regi av TF

Rapport 2015-05 Drivtelling

Rapport 2015-04 Skjellprosjektrapport

Rapport 2015-02 Drivtelling

Rapport prosjekter 2014, Rapp 2014-04.docx

Rapport 2014-03 lakseunger i innsjøer.

Les fangstrapporter for vassdraget her