Publikasjoner

Det finnes mengder av forskningsrapporter og vitenskaplige artikler om Tanavassdraget; og først og fremst om laksen i Tanavassdraget.

Under har vi gjort tilgjengelig pdf-utgave av noen av rapportene.

Den atlantiske laksen i Tanavassdraget (Fylkesmannens rapportserie)

Rapport 1: Miljøforholdene i det subarktiske Tanavassdraget og virkningene av dem på laksefisket og laksen

Finsk versjon2009_5 Atlantin lohi Tenojoenvesistossa 1

Rapport 2: Svigninger i fangsmetoder i kilo og antall etter fangstmetode, samt faktorer som påvirker fangsten

Finsk versjon: 2009_6 Atlantin lohi Tenojoen vesistossa 2

Rapport 3: Variasjoner i sammensetning av laksefangst innen fiskesesong og mellom år samt tidspunkt for når fangstene blir tatt på ulike redskaper

Finsk versjon: 2009_7 Atlantin lohi Tenojoen vesistossa 3

Rapport 4: Vinterstøinger; utvandring til sjøen, bestandstruktur sammenlignet med førstegangsgytende og flergangsgytende laks

Finsk versjon:  2011_1 Atlantin lohi Tenojoen vesistössä IV; Talvikot

Rapport 5: Flergangsgytere; mengde, oppvandringstid og bestandssammensetning

Finsk versjon: 2011_2 Atlantin lohi Tenojoen vesistössä V_final_FIN

Sjøørreten i Tanavassdraget – fangst og økologi (rapport 1-2016)

Finsk versjon: 2016_1 Meritaimen Tenojoki

 

NINA-rapporter for Tanavassdraget

Temahefte 55: Laksebestandene i Tanavassdraget

Rapport 1087: Revised first-generation spawning target for the Tana/Teno river system

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

Rapport fra arbeidsutvalg. (Anon 2011)

Den norsk- finske overvåkningsgruppen for Tanavassdraget

 

Sesong 2019: Tana statusrapport 1-2019 (norsk versjon), Tana statusrapport 1-2019 (engelsk versjon)

Sesong 2018Tana status report 2-2018 (engelsk verjon)Tana status report 2-2018 (final, NOR translation)

Sesong 2017: Tana statusrapport 1-2018 (Norsk oversettelse)Tana statusrapport 2018 (samisk versjon)2018 Status report 1-2018 (engelsk versjon)

Sesong 2015: 2016 Tana status report (finished)

Sesong 2014: 2015 Tana status report (final)

Status of the river Tana salmon populations. Report 1-2012 of the working goup on salmon monitoring and research in the Tana river system

Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system (Johansen m. fl. 2008)

Registrering av garnredskaper i Tanavassdraget

Registrering av stengsel og stågarn i Tanavassdraget i 2010 og 1984 (Johnsen 2011)

 

Rapporter fra forskning og overvåkning i regi av TF

Rapport 2015-05 Drivtelling

Rapport 2015-04 Skjellprosjektrapport

Rapport 2015-02 Drivtelling

Rapport prosjekter 2014, Rapp 2014-04.docx

Rapport 2014-03 lakseunger i innsjøer.

Les fangstrapporter for vassdraget her